Det kan vara svårt att veta vilken mat som är den mest hälsosamma. Trender kommer och går när det gäller vad som anses vara nyttigt att stoppa i sig. Kanske är det bäst att vända sig till de formella myndigheterna i det land där du bor? De brukar basera sina kostråd på forskning.